FANDOM


Je království na jihu Lordaeronského kontinentu. Vzniklo jako reakce rozpadu kdysi mocné Arathorské říše.
Stromgarde Flag by Lost In Concept
Království nese svůj hrdý název jako upomínku největším válečníkům a strážcům města Stromu. Nynějším panovníkem je král Thoras Trollbane. Národní barva království je červená někdy též i rudá , která symbolizuje krev svého lidu a sílu každého člověka obětovat cokoli pro svůj domov. Stromgardeské království má svou přísnou bojovou filosofii a to z něj činí velmi mocného spojence či nepřítele. S výcvikem zde začínají již od raného věku. Právě kvůli této tradici mohlo království obstát válku s trolly a dalších hrozeb z venčí. Proto je každý obyvatel Stromgardeského království dobře připraven se zapojit do otevřeného boje se všemi narušiteli jejich území.

Na začátku druhé války svěřil Thoras Trollbane polovinu Stormgardeské armády pod alianční vedení a se zbytkem poté bránil Severní pláně před invazí orků, která vedla směrem od Khaz Modanu. Thoras je asi také první,který si všiml, že lord Perenold tajně umožnil průchod orkům přes průsmyk a tudíž otevřený vpád do Lordaeronu. Naštěstí bylo dalším posilám Hordy zabráněno se přes průsmyk dostat díky odvaze vojáků Stromgardeského království a samotného Thorase.

Po válce požadovalo Stromgardeské království popravu všech přeživších orků, následně i reparace za zradu Alterackého království a chtělo podstoupit část jeho území. Spor byl velmi na ostří nože a v závěru se schylovalo k občanské válce v Lordaeronské alianci. Král a vůdce aliance Terenas Menethil II. však nechtěl tento čin takto vyostřit, proto nejdříve odebral Alteraku královskou správu a  změnil ji jen na regentskou, po sléze nakonec Alterak z Lordaeronské aliance vypověděl úplně. Dále se pak rozhodl chycené orky umístit do internačních táborů a neodsoudit je k smrti. Na usmíření Stromgardeu věnoval jako dar správu nad městy Hearthglen a Caer Darrow. Stromgardeské království, ačkoli s mírnou nevolí, tyto dary přijalo, ale brzy poté Lordaeronskou alianci opustilo v důsledku rozhořčení a rozhodnutí Lordaeronu.  Král Thoras Trollbane i přes všechny spory nadále udržuje s Lordaeronem příměří a na oko i spojenectví. Možná proto, že byl velice dobrý přítel Terenase Menethila. Do Hearthglenu byl tedy vyslal i jeho syn princ Galen Trollbane, který je zde tzv. místodržícím. Bohužel se mu nepodařilo ubránit državu Caer Darrow před nájezdy Alteratského regenství vedeného lordem protektorem Aidenem Perenoldem, který nyní používá pevnost jako své hlavní sídlo. Kvůli vzniklému napětí mezi oběma městy zuří v oblasti neklid. Ten však může kdykoli přerůst v otevřený válečný konflikt. S tímto nelehkým úkolem si tudíž musí poradit mladičký Galen Trollbane sám .

Sepsal: GwydionEdit