FANDOM


Slovo "magie" je obecný pojem pro sílu, která má schopnost ohybovat zákony fyziky a měnit realitu. Od jednoduchostí, až po extrémy. Obecně popisuje všechny nepřirozené účinky a nadpřirozené účinky.

Dělení magie

Magie se dělí na dva druhy, arkánovou a "božskou" či "duchovní".

Arkána

Nejčastější forma magie, používaná mágy, kouzelníky či čaroději - například Kirin Tor. Arkánová magie je stále přítomna v jakési atmosféře, a je přístupná každému kdo je schopen čerpat její energii. Arkánu objevili Kaldorei a později byla zdokonalena vysokými elfy z Quel'Thalasu a lidmi. Arkánová magie pochází ze Studny věčnosti, která sama čerpá z Twisting Netheru. Arkána sama o sobě je velmi silná, a pokud není užívána rozumně a opatrně, může způsobit velké škody.

Druidismus

Jedna z přírodních forem magie, druidi čerpají svou sílu ze země a přírody, i když nepotřebují totemy k usměrnění energie jako šamani. Stávají se tak z nich strážci samotné matky přírody, utvářejí pouta se všemi bytostmi , a z tohoto pouta poté získávají svojí sílu. Noční elfy učil k druidismu Cenarius.

Fel

Finálním projevem démonické síly na Azerothu je je fel - nebo také felová magie. Tato energie se nejčastěji zjevuje a projevuje děsivým, zeleno-žlutým plamenem. Je to ta nejzvrácenější forma arkány , protože užívá krve démonů. Magii poháněné felem je velmi obtížné odolat. Užívání felové magie popisuje mnoho mágů za doslova - "euforický zážitek". Pokud je tedy arkána závislost, tak fel je ztělesněním drogy v té nejhorší podobě. Když démoni přišli na Azeroth roznášet smrt a zatracení, přinesli s sebou také felovou magii. Narozdíl od arkánové magie, felová magie postupně poškozuje uživatelovo tělo i duši. Hlavním nebezpečím této magie je však skutečnost, že její použití vede k touze po získání větší a větší moci, moci kterou může poskytnout pouze fel.

Světlo

"Nikdo nemá pocit že si ho zaslouží, jeho milost , čistotu a jednoduchost. Ale Světlo nás miluje všechny." - Uther the Lightbringer

Svaté Světlo je ateistická náboženská forma filozofie s přívrženci mezi Aliancí a některými členy Hordy. Následovnící svatého Světla neuctívají žádné bohy. Místo toho je to filozofie, která trénuje její následovníky k hledání víry v sobě samém. Což je spíše aktivní praxe, než pasivní uctívání. Ti, kdo tuto víru následují velmi blízko, mají možnost získat duchovní uvědomění, které jim umožňuje vést ostatní.

Svaté Světlo učí, že existuje spojení mezi sebou samým a universem. Toto spojení se projevuje tím co cítíme. Jak prostřednictvím smyslů. Když osobu něco uchvátí nebo cítí lásku k někomu jinému, tyto emoce ho poté propojují s universem. Příznivci svatého Světla jsou především hlavně mezi lidmi. Také někteří trpaslíci, a vysocí elfové. Trpaslíci však svou víru ve Světlo postupně nahrazují vírou ve své předky, titány.

Nekromancie 

Magie podobná té, kterou užívají černokněžníci, nekromancie se od ní ale liší hlavně tím, že se spíše zabývá studiem smrti než démonologie.

Nekromanti jsou kouzelníci, jejichž magie manipuluje se silami smrti. Při užívání této magie, uživatel riskuje že do ní pohltí sám sebe, a to až do míry , že se může sám připojit k řadám nemrtvých. Svými silami dokáže oživovat mrtvé a následně se stát jejich pány. Ti pak po určitou dobu - v závislosti na nekromantově moci - musí plnit jeho vůli.

Runová magie

Runovou magii vytvořili titáni. Trpaslíci rychle objevili její tajemství a naučili se ji používat. Postupem času však byly všechny znalosti zapomenuty.

Šamanismus

Šamani narozdíl od druidů neuctívají přírodu. Narozdíl od toho ctí své předky a živly. Šamani sami od sebe neprocitnou, a jejich duše se nenaplní silou jejich předků, používají k tomu speciální totemy. Ty pak vyjadřují duchy a zvířata, z nichž pak čerpají svojí sílu, a v tom spočívá potence síly šamana.

Voodoo

Podivný kmenový mix sil "božské" a arkánové magie. Používají ho trollí čarodějové a divošští šamani a stínoví lovci. Jeho uživatelé často vaří v kotlích podivné vývary z rozličných surovin, které mají za následek nejčastěji bizární transformaci. Také často užívají kletby pro přivolání nemocí, nebo zaklínání v proměnu v různé tvory. Praktikanti voodoo jsou nejčastěji trollové.

Zdroj: Wowwiki.com